KYÖD Arama Kurtarma

Kurullar

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde verilen büyük kayıplar, enkazlardan sağ çıkarılan ya da çıkarılmaya çalışılan insanlara yerinde medikal müdahale yapılmasının önemini ortaya koyar. Bu depremden sonra sorumluluk hisseden Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) bünyesinde gönüllülük esasına dayanarak çalışan bir arama kurtarma ekibi kurma kararı alır. 13.12.2000 tarihinde Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile aralarında protokol imzalayan KYÖD, hemen ardından ekibin kadrosunu oluşturabilmek adına Radyo KYÖD ve basın aracılığıyla Kocaeli halkına katılım çağrısında bulunur. Daha sonra başvuranlar arasında çeşitli meslek gruplarından bu işe yatkın insanlar, oy birliğiyle seçilir ve bu konuda eğitim almaları sağlanır.

İlk eğitimler, 18.12.2000’de Kocaeli İl Sivil Savunma Kriz Merkezi’nde başlar ve 22.12.2000’de son bulur. Kursun ilk günü, “Afet nedir, türleri nelerdir?”, “Kurtarma nedir, kurtarma ekibi nasıl oluşturulur?” ikinci günü, “İlk yardım nedir?”, “Yaralılara nasıl müdahale edilir ve yaralı nasıl taşınır?” üçüncü günü, “Operasyonlarda arama nasıl yapılır?”, “Yangın eğitimi” dördüncü günü, “Kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı”, “Olay yerine ulaşım ve olay yeri organizasyonu”, beşinci günü ise “Enkaz çalışması” eğitimleri alınır. Kursu doktor, anestezi teknisyeni, hemşire, inşaat mühendisi, diş hekimi gibi alanlarda uzmanlaşmış toplam 21 kişi tamamlar. Ardından Şubat 2001’de KYÖD Arama Kurtarma ekibinin kuruluşu ilan edilir. Ekibin genel koordinatörlüğünü KYÖD üyesi ve aynı zamanda diş hekimi olan Sadık Bamaç ile Hakan Tanta, şefliğini Dr. Ayfer Öz, yöneticiliğini ise Dr. Hüseyin Aktürk üstlenir.

KYÖD Arama Kurtarma ekibi, kurulduktan kısa bir süre sonra Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile iş birliği içerisine girer ve ona bağlı olarak birtakım çalışmalara katılır. Bu çalışmalar şunlardır:

 • Ekip üyeleri, 21.01.2001’de Sapanca Yanıkdere Dağcılık Eğitim Çalışması’na katılır. Çalışma kapsamında, yürüyüş kuralları hakkında aldıkları bilgiyle sekiz kilometrelik eğitim parkurunda yürürler.
 • Ekip üyeleri, Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğü’nde kendilerine özel olarak tahsis edilen bir konteynırda 05.02.2001’de İngilizce Eğitim Çalışması’na başlar. Haftalar süren İngilizce eğitimi, ekip üyelerinden biri olan Selen Öztürk tarafından haftada iki gün iki saat olacak şekilde verilir.
 • Ekip üyeleri, 11.02.2001’de Çenedağ Dağcılık Eğitim Çalışması’na katılır. Çalışma kapsamında yürüyüş teknikleri hakkında aldıkları bilgiyle 16 kilometrelik eğitim parkurunda yürürler.
 • Ekip üyeleri, 17.02.2001’de Kartepe Kuzuyayla Dağcılık Eğitim Çalışması’na katılır. Çalışma kapsamında yürüyüş teknikleri ve yön bulma hakkında aldıkları bilgiyle 18 kilometrelik eğitim parkurunda yürürler.
 • Ekip üyeleri, 18.02.2001’de İstanbul Sivil Savunma İp Eğitim Çalışması’na katılır ve eğitimi tam kadro olacak şekilde başarıyla tamamlar.
 • Ekip üyeleri içerisinden seçilen kimi kişiler, 21.02.2001’de başlayan ve haftada bir gün iki saat olacak şekilde devam ettirilen Telsiz Kullanma Eğitimi’ne katılır.


 KYÖD Arama Kurtarma ekibinin bünyesinde bulunan tıbbi personel çokluğu, kısa sürede İsviçre Kalkınma ve İş Birliği Dairesi’nin (SDC) dikkatini çeker. Daha sonra KYÖD Arama Kurtarma ekibi, SDC ile 15.09.2002’de ortak çalışma protokolü imzalar ve SDC tarafından KYÖD Arama Kurtarma ekibinin çalışmaları medikal alana yönlendirilir. İsviçre ordusu eğitmenleri tarafından KYÖD Arama Kurtarma ekibinin, “Afete Medikal Müdahale ve Sahra Şartlarında İlk Yardım Eğitimi” almaları sağlanır. Ayrıca SDC’de 30 yıllık arama kurtarma ve medikal uzmanı olan Erntz Krebs de 17-18 Temmuz 2005 tarihleri arasında KYÖD Arama Kurtarma ekibine “Afetlerde Sahra Poliklinik Hizmetleri ve Lojistiği Eğitimi” verir. Eğitimler sonucunda ekip, dünyadaki tüm afetlerde görev alabilecek şekilde çalışabilir hale gelir. Ardından Türkiye’deki ilk medikal kurtarma unvanına sahip ekip olarak çalışmalarına başlar.

KYÖD Arama Kurtarma ve Medikal ekibinin katıldığı enkazdan kurtarma çalışmaları şu şekildedir:

 • Ekibin ilk enkazdan kurtarma çalışmaları, 01.05.2003’te meydana gelen Bingöl Depremi’nde gerçekleşir. Toplam 16 medikal, 8 arama kurtarma çalışanı Bingöl Depremi sonrası çalışmalara hızla dahil olarak son derece özverili bir çalışma yürütür. Sonucunda ise ekip, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından model olarak gösterilir.
 • Ekip daha sonra 26.12.2003’te meydana gelen İran Bam Depremi’ne katılır. Burada sahra hastanesi açarak poliklinik hizmetleri verirler. Ayrıca lojistik çalışmaları da yürütürler.


KYÖD Arama Kurtarma ekibinin katıldığı Bingöl ve Bam Depremi’nden kısa bir süre sonra 26-30 Ocak 2004 tarihleri arasında- Sağlık Bakanlığı, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi’ni (ASOP) başlatır. Proje kapsamında KYÖD Arama Kurtarma ekibi, 2004 yılında kurulması planlanan ve kadrosu yeni oluşacak olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) arama kurtarma ve medikal eğitimi almalarını sağlar. UMKE’nin kuruluşunun ardından ortak olarak yapılan arama kurtarma ve enkaz çalışmaları şunlar olur:

 • Ekip, 22.07.2004’te meydana gelen Pamukova tren kazasına 6 sağlık 15 arama kurtarma çalışanı ile katılır.
 • Ekip, 11.08.2004’te meydana gelen Tavşancıl tren kazasına 12 sağlık personeli 14 arama kurtarma çalışanlı ile katılır.
 • Ekip son olarak 08.10.2005’te meydana gelen Pakistan Depremi’ne katılır.
KYÖD Arama Kurtarma ekibinin miadı, UMKE’ye verdiği eğitimler ve birlikte yürüttükleri saha operasyonları sonrasında dolmuştur.

Not: KYÖD Arama Kurtarma ekibi hakkında elinizde evrak, resim vb. varsa kyod.arsiv2021@gmail.com adresine göndererek arşive katkıda bulunabilirsiniz.

Uğur Saral

KYÖD Başkanı